Klokkenluiders- en klachtensysteem

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften biedt Bauerfeind AG de mogelijkheid om eenvoudig en anoniem tips te geven. Alle tips worden verwerkt.

Er zijn twee meldsystemen beschikbaar:

Klokkenluiderssysteem volgens de Duitse wet inzake de bescherming van klokkenluiders (HGSG)

Voor het geven van tips in de categorieën fraude, verduistering, beschadiging van het bedrijf of derden, corruptie, omkoping, belangenconflicten, witwassen, kartel-/mededingingsrecht of gegevensbescherming.

Naar het klokkenluiderssysteem volgens HGSG

Klachtmelding volgens de Duitse wet betreffende de zorgvuldigheidseisen in toeleveringsketens (LkSG)

Hier kunt u klachten binnen de Bauerfeind-toeleveringsketen melden. Dit betreft vooral tips op het gebied van mensenrechten en milieubescherming in de wereldwijde toeleveringsketen.

Naar het klachtensysteem volgens LkSG