Algemene Voorwaarden van Bauerfeind

De Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende paragrafen:

 1. Preambule
 2. Verkoopvoorwaarden
 3. Gebruik van de website
 4. Richtlijnen, voorwaarden en documenten waarnaar per link verwezen wordt

(samengevat als 'Algemene Voorwaarden')

1. Preambule

De website www.bauerfeind-sports.nl wordt door of in opdracht van Bauerfeind AG, Triebeser Str. 16, 07937 Zeulenroda-Triebes, Duitsland beheerd. Bij het plaatsen van een bestelling op deze website, gaat u, vanaf deze bestelling is bevestigd, een koopovereenkomst aan met Bauerfeind AG, Triebeser Str. 16, 07937 Zeulenroda-Triebes, Duitsland, tot stand. Op deze koopovereenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder de onderstaande aankoopvoorwaarden van toepassing (hierna tezamen "Bauerfeind/wij/ons" genoemd).

2. Aankoopvoorwaarden

Lees deze aankoopvoorwaarden a.u.b. zorgvuldig door voordat u online producten bestelt via deze website.

2.1 Toepassingsgebied

De onderstaande aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten in verband met de verkoop en levering van producten door ons. Kortom: door het plaatsen van een bestelling op de website gaat u akkoord met deze aankoopvoorwaarden.

De onderstaande aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten in verband met de verkoop en levering van producten door ons. Door het plaatsen van een bestelling op de website gaat u akkoord met deze aankoopvoorwaarden. Afwijkingen van de aankoopvoorwaarden zijn uitsluitend mogelijk met onze schriftelijke toestemming.

2.2 Producten

Alle op de website getoonde producten worden onder voorbehoud van hun beschikbaarheid aangeboden. We doen ons best om alle op de website aangeboden artikelen in het magazijn in voorraad te hebben. Desondanks is het mogelijk dat een op de website aangeboden artikel niet meer leverbaar is.

Kleine kleurafwijkingen en andere variaties bij productafbeeldingen zijn mogelijk. Deze kunnen onder andere het gevolg zijn van verschillen in beeldvormings- en weergavetechnologieën. Bauerfeind is niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen en variaties. Er kunnen geen rechten worden afgeleid uit typefouten, productbeschrijvingen of andere klaarblijkelijke onjuistheden op de website.

2.3 Voorwaarden voor het sluiten van een overeenkomst met Bauerfeind

Om via de website producten te kunnen kopen, dient u minstens 16 jaar te zijn.

Bestellingen op de website zijn uitsluitend mogelijk voor consumenten, niet voor wederverkopers.

De gegevens die u via aanvragen of bestellingen aan ons doorgeeft, dienen juist en volledig te zijn.

2.4 Het sluiten van de overeenkomst

Alle op de website verstrekte informatie dient uitsluitend te worden beschouwd als uitnodiging tot aankoop. Deze informatie dient derhalve niet te worden beschouwd als aanbieding of bindende overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een uitnodiging tot aankoop van de in uw bestelling vermelde producten vertegenwoordigt.

Alle geplaatste bestellingen moeten door ons worden bevestigd. Wij behouden het recht om bestellingen te allen tijde vooraf te bevestigen en/of bestellingen zonder opgave van redenen en zonder aansprakelijkheid tegenover u of derden te weigeren. Indien uw bestelling niet binnen tien (10) werkdagen is bevestigd, geldt deze als geweigerd.

Wij behouden het recht om uw bestellingen naar eigen goeddunken te weigeren. Bestellingen kunnen onder andere om de volgende redenen worden geweigerd:

 1. wanneer (een) op de website aangeboden product(en) niet meer leverbaar is/zijn;
 2. wanneer het leveringsadres niet in Nederland is;
 3. wanneer wij het adres niet kunnen verifiëren;
 4. wanneer wij geen bewijs van uw betaling ontvangen;
 5. wanneer voor een product verzendbeperkingen gelden;
 6. wanneer productweergaven op de website (klaarblijkelijke) onjuistheden bevatten; wanneer bijvoorbeeld niet de juiste prijs wordt getoond of wanneer de producten op een andere manier verkeerd zijn omschreven.

In het geval dat wij uw bestelling (geheel of gedeeltelijk) dienen te weigeren, behouden wij behouden wij het recht om uw bestelling (geheel of gedeeltelijk) te annuleren zonder hiervoor aansprakelijk te zijn tegenover u of derden. Na een annulering wordt het door u aan ons betaalde bedrag voor de geannuleerde bestelling (resp. het geannuleerde deel van de bestelling) uiteraard terugbetaald.

Wij behouden het recht uw bestelling om de in dit artikel 2.4 onder de letters a tot f genoemde redenen te annuleren na het sluiten van de koopovereenkomst, waardoor de koopovereenkomst wordt beëindigd. Na een annulering wordt het door u aan ons betaalde bedrag voor de geannuleerde bestelling (resp. het geannuleerde deel van de bestelling) uiteraard terugbetaald.

Bauerfeind is gerechtigd en behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren waarvan Bauerfeind weet, of om gegronde redenen het vermoeden heeft, dat ze werden geplaatst door middel van software, robots, webcrawlers, webspiders of andere geautomatiseerde middelen of soortgelijke apparaten.

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging van uw bestelling metdaarin uw bestelnummer, informatie over de producten die u wilt kopen en de levering. Met deze e-mail is uw bestelling bevestigd en de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de artikelen tussen u en ons gesloten.

2.5 Eigendomsvoorbehoud

Alle producten, inclusief voortijdige, latere of gedeeltelijke leveringen blijven eigendom van Bauerfeind totdat u alle in de overeenkomsten verschuldigde betalingen inclusief eventuele kosten volledig heeft voldaan. U bent niet gerechtigd om producten te verkopen, te vernietigen of te belasten, voordat de producten volledig uw eigendom zijn geworden.

2.6 Prijs

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen staan vermeld in euro (€). Bauerfeind behoudt behoudt het recht om prijswijzigingen door te voeren voordat u een bestelling hebt geplaatst.

Wij behouden het recht speciale aanbiedingen voor om speciale aanbiedingen of kortingen te allen tijde te beperken of te beëindigen.

Wij zijn gerechtigd om verzendkosten te berekenen. De verzendkosten verschillen per product en verzendwijze. Meer informatie hierover vindt u in artikel 2.9. Verzendkosten worden apart berekend, opgesplitst per artikel en aan het totaalbedrag van uw bestelling toegevoegd.

2.7 Betaalwijzen

In de online-shop accepteren wij de volgende betaalwijzen: Creditcard (Visa, American Express, MasterCard), PayPal en iDeal.

2.8 Facturatie

Voor zover wij vrijwillig of wettelijk verplicht zijn facturen op te stellen of beschikbaar te maken, behouden wij het recht om dit in digitale vorm te doen. U gaat akkoord met deze digitale vorm van facturatie. De factuur wordt alleen op aanvraag per post aan u verzonden; hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken.

2.9 Levering

Wij leveren aan het door u opgegeven adres in Nederland.

DHL Verzendkosten 8,00 € 2-5 werkdagen
Hiervan uitgezonderd zijn zaterdagen, zondagen, feestdagen of dagen na een feestdag. Levering vindt de volgende dag plaats bij bestelling voor 14.00 uur. (houd er rekening mee dat paragrafen 2.2, 2.3 en 2.4 de levering kunnen vertragen of verhinderen).

Wij leveren uitsluitend aan woon- of bedrijfsadressen of aan afhaalpunten van de betreffende verzenddienst. In geval van een mislukte afleverpoging gaat u ermee akkoord dat de verzenddienst die voor uw levering verantwoordelijk is uw bestelling bij buren, een nabijgelegen postadres of afhaalpunt van de verzenddienst mag leveren en dat Bauerfeind hiermee heeft voldaan aan zijn leververplichtingen voor de bestelde artikelen. De verzenddienst informeert u over de levering aan buren, een nabijgelegen postadres of afhaalpunt.

Verzending gebeurt op werkdagen, met uitzondering van wettelijke feestdagen op de locatie van ons magazijn. Houd daarom rekening met wettelijke feestdagen, zowel nationaal en/of regionaal, en zowel in uw eigen woonland als in de stad Zeulenroda-Triebes in Duitsland. Leveringen vinden plaats op werkdagen, met uitzondering van wettelijke feestdagen in uw woonland. Let op: wettelijke feestdagen kunnen per land en per jaar verschillen.

Alle levertijden gelden bij benadering en vallen niet als definitieve tijden of termijnen te beschouwen. U kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding wanneer de levertijd wordt overschreden. In het onwaarschijnlijke geval van vertraging bij een Express-levering zullen wij naar eigen goeddunken de kosten voor de Express-levering volledig vergoeden.

Naar redelijkheid is Bauerfeind gerechtigd om de levering in etappes uit te voeren, om ervoor te zorgen dat u uw bestelling zo snel mogelijk ontvangt. Voor gedeeltelijke leveringen worden geen extra kosten aangerekend. Indien u een gedeeltelijke levering uitdrukkelijk wenst, zijn wij echter gerechtigd om extra verzendkosten aan te rekenen. Elke gedeeltelijke levering geldt als afzonderlijke koopovereenkomst. In het geval dat wij de levertijd voor een gedeeltelijke levering overschrijden, of een gedeeltelijke levering gebreken vertoont, bent u niet gerechtigd om de overige delen van deze levering te annuleren.

In het geval dat de aangeboden verzenddienst niet bereikbaar of niet in staat is de dienst te leveren, is Bauerfeind gerechtigd van verzenddienst te veranderen.

In het onwaarschijnlijke geval dat wij na het sluiten van een koopovereenkomst niet (meer) in staat zijn of waren uw bestelde artikelen (of een gedeelte ervan) te leveren, en wij niet verantwoordelijk zijn voor deze situatie, zijn wij gerechtigd om de koopovereenkomst te beëindigen. Uiteraard zullen wij u hierover binnen een redelijke termijn informeren en de door u reeds voldane betalingen terugbetalen.

2.10 Omgang met producten

Het is belangrijk dat u de was- en onderhoudsinstructies op de productlabels volgt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een onjuiste omgang met de producten. Hiertoe behoort het niet volgen van de was- en onderhoudsinstructies. Meer informatie hierover vindt u onder Onderhoud van uw product.

2.11 Retourrecht

Bauerfeind streeft ernaar te allen tijde kwalitatief hoogwaardige producten te leveren, onbeschadigd en zonder gebreken. In sommige gevallen dienen artikelen geretourneerd te worden. Volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op retourzendingen.

   1. Indien u artikelen ontvangt die niet overeenkomen met de artikelen die u hebt besteld, dient u binnen 14 dagen contact met ons op te nemen, om de afhaling of retournering te regelen. Terugbetalingen worden gedaan zodra wij de geretourneerde artikelen hebben ontvangen.

   2. Indien artikelen die u hebt gekocht bij aflevering gebreken vertonen, dient u binnen 14 dagen contact op te nemen met Bauerfeind. Retournering dient volgens paragraaf 2.14 te worden overeengekomen. Het artikel dient in de originele staat met alle bijbehorende verpakkingsmaterialen en documenten te worden geretourneerd. Terugbetalingen worden gedaan zodra wij de geretourneerde artikelen hebben ontvangen.

   3. Wanneer artikelen tijdens het transport worden beschadigd en u de beschadiging bij aflevering vaststelt, dient u op het afleveringsbewijs te vermelden dat u een beschadigd artikel hebt ontvangen. Een beschadigd artikel dient in elk geval binnen 14 dagen aan Bauerfeind te worden gemeld, zodat de retourprocedure kan worden opgestart. Terugbetalingen worden gedaan zodra wij de geretourneerde artikelen hebben ontvangen.

   4. In het geval van beschadigde of defecte artikelen:

    Bij Bauerfeind staat kwaliteit op de eerste plaats. Wij testen elk product zorgvuldig onder reële omstandigheden, om te garanderen dat onze producten voldoen aan de eisen waarvoor ze werden ontwikkeld. Het komt zeer zelden voor dat onze producten beschadigd of defect zijn. Bauerfeind is wettelijk verplicht uitsluitend producten te leveren in de kwaliteit die door de partijen in de koopovereenkomst werd overeengekomen. Geretourneerde artikelen worden gecontroleerd door Bauerfeinds kwaliteitscontrole-afdeling.

   5. Restitutie

    Artikelen worden gerestitueerd in het geval van:

    • een retourzending volgens de paragrafen 2.11.1; 2.11.2; 2.11.3
    • paragraaf 2.11.4 waarbij de schade kan worden herleid naar een productiefout of afwijking van de fabrieksspecificaties.

    Wij zijn verplicht het bedrag van beschadigde of defecte artikelen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de retourzending hebben ontvangen, volledig via de door u bij de aankoop van de goederen gekozen betaalwijze terug te betalen.

    Wij vergoeden geen artikelen:

    • die niet op onze website werden besteld;
    • die niet geretourneerd kunnen worden volgens de onder paragraaf 2.14 genoemde voorwaarden;
    • die door misbruik of nalatigheid werden beschadigd (bijv. door chemicaliën, bijtende substanties, open vuur, grote hitte, scherpe voorwerpen etc.); en / of
    • die werden beschadigd door misbruik of andere activiteiten dan die waarvoor zij bestemd waren.

    Houd er rekening mee dat de levensduur van het product afhangt van de persoon die het product gebruikt, de gebruiksomstandigheden en het typische gebruiksgedrag van de gebruiker. Producten van Bauerfeind die beschadigd zijn door normale slijtage of die de redelijke levensduur van het product hebben overschreden worden niet vergoed.

2.12 Wettelijk herroepingsrecht

U bent gerechtigd om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn van 14 dagen begint op de datum waarop u of een door u benoemde derde, met uitzondering van de verzenddienst, de artikelen heeft ontvangen. Indien uw levering uit meerdere, afzonderlijke delen bestaat, begint de termijn op de datum van aflevering van de/het laatste artikel(en) van uw bestelling (hierna 'herroepingsrecht' genoemd).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, dient u ons voor afloop daarvan te informeren dat u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken.

Uw artikelen dienen vervolgens onmiddellijk, echter ten laatste veertien (14) dagen na de datum waarop u ons over uw herroeping hebt geïnformeerd, volgens de bepalingen van de retourvoorwaarden onder paragraaf 2.11 in een geschikte verpakking te worden geretourneerd. Aan de termijn wordt voldaan, indien u de artikelen voor het verstrijken van de termijn retourneert.

Wanneer u een koopovereenkomst tijdens de herroepingstermijn in overeenstemming met onze retour- en herroepingsvoorwaarden (paragraaf 2.14) en deze paragraaf 2.12 herroept, zullen wij binnen 14 dagen vanaf de datum waarop wij uw herroepingsverklaring hebben ontvangen, alle reeds door u gedane betalingen, inclusief verzendkosten, terugbetalen. Hiervan uitgezonderd zijn extra kosten die zijn ontstaan indien u voor een andere verzendwijze dan de door ons aangeboden goedkoopste verzendwijze hebt gekozen.

Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalwijze die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij wij met u een andere wijze overeen zijn gekomen; hierbij ontstaan in geen geval kosten voor u. Wij zijn gerechtigd om te wachten met de terugbetaling, totdat wij de geretourneerde artikelen hebben ontvangen, of tot u een bewijs voor de retourzending van de producten hebt voorgelegd (afhankelijk van welk geval eerder optreedt).

U bent uitsluitend aansprakelijk voor een waardeverlies van de artikelen wanneer dit waardeverlies kan worden herleid naar onjuist gebruik door u, het type, de kenmerken en de functionaliteit van de artikelen echter behouden zijn gebleven.

2.13 Vrijwillige extra retourgarantie als aanvulling op uw wettelijke herroepingsrecht

Naast uw herroepingsrecht volgens paragraaf 2.12 (en andere wetten en rechten die van toepassing zijn) bieden wij u een vrijwillige retourgarantie. Uw herroepingsrecht blijft hierbij ongewijzigd. Deze garantie waarborgt dat op door u bestelde artikelen een contractueel heroeppingsrecht van toepassing is, wat inhoudt dat u de koopovereenkomst zonder opgave van redenen binnen 44 dagen na het einde van de herroepingstermijn kunt herroepen. Hierdoor bedraagt uw herroepingstermijn in totaal 60 dagen (hierna 'vrijwillige retourtermijn' genoemd).

Er gelden voor deze vrijwillige retourgarantie tijdens de vrijwillige retourtermijn de bepalingen van onze retour- en herroepingsvoorwaarden (paragraaf 2.14) en de volgende voorwaarden:

Het/de artikel(en) mag/mogen naast het normale gebruik door het bekijken van het artikel niet gebruikt of beschadigd zijn en dient/dienen in de originele verpakking te worden teruggezonden. Het/de door u teruggezonden standaardartikel(en) moet/moeten voor het einde van de vrijwillige retourtermijn door ons zijn ontvangen.

We behouden het recht de retourzending te weigeren voor de retourzending te weigeren en verrichten geen terugbetalingen conform deze vrijwillige retourgarantie voor geretourneerde standaardartikelen die niet aan deze voorwaarden voldoen.

Wanneer u de koopovereenkomst binnen de vrijwillige retourtermijn in overeenstemming met onze retour- en herroepingsrichtlijn (paragraaf 2.14) en deze paragraaf 2.13 herroept, betalen wij binnen maximaal 14 dagen nadat wij het/de artikel(en) hebben ontvangen alle reeds door u voldane betalingen inclusief de verzendkosten terug (op voorwaarde dat het/de teruggezonden artikel(en) de gehele bestelling vormt/vormen). Hiervan uitgezonderd zijn extra kosten die ontstonden doordat u, indien beschikbaar, voor een andere verzendwijze als de door ons aangeboden goedkoopste standaarverzendwijze hebt gekozen. Voor de vergoeding gebruiken wij dezelfde betaalwijze die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt; bij vergoedingen ontstaan er voor u in geen geval kosten.

2.14 Retour- en herroepingsrichtlijn

De geretourneerde artikelen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Het/de artikel(en) mag/mogen afgezien van het normale gebruik door het bekijken van het product niet gebruikt of beschadigd zijn;
 • Het/de artikel(en) dient/dienen in de originele verpakking te worden teruggezonden.
 • Het retourneren van artikelen wordt alleen geaccepteerd wanneer het originele etiket niet werd verwijderd (niets van het voorgaande is van invloed op uw hierboven beschreven rechten, in het bijzonder niet op uw herroepingsrecht volgens artikel 2.12).

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, dient u Bauerfeind (bijv. per brief, fax, of e-mail) een duidelijke verklaring over de herroeping van uw koopovereenkomst te sturen. U kunt uw herroeping van de koopovereenkomst elektronisch kenbaar maken door het invullen van de uitdrukkelijke herroepingsverklaring op onze website. De verklaring vindt u hier.

Indien u van deze optie gebruikmaakt, ontvangt u van ons per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroepingsverklaring. Het gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijnen volgens de paragrafen 2.12 en 2.13 te voldoen, dient u ons voor het einde van de herroepingstermijn te informeren dat u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken.

Stuur het artikel (volgens de aanwijzingen op de website) naar het volgende postadres:

Bauerfeind AG
Retouren / Tor 38
Weißendorfer Str. 5
D-07937 Zeulenroda-Triebes

De eenvoudigste, door ons aanbevolen, retourprocedure vindt u in de paragraaf retourprocedure. Hiermee ontvangen wij automatisch bericht dat u van uw herroepingsrecht gebruikmaakt en kunt u de artikelen aan ons terugzenden.

Voor retourzendingen die volgens de bovenstaande aanwijzingen worden verzonden, vergoeden wij de retourkosten. Retourzendingen waarbij de bovenstaande aanwijzingen niet in acht werden genomen, zijn voor uw eigen rekening en risico.

Op het moment dat wij uw retourzending hebben ontvangen, informeren wij u per e-mail.

Onze klantenservice staat voor u klaar. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor al uw vragen en opmerkingen. Neem contact met ons op: contactformulier.

2.15 Omruilrichtlijn

Artikelen kunnen niet geruild worden. Indien u een product wilt ruilen, dient u uw bestelling tegen terugbetaling van de aankoopprijs retour te zenden en een nieuwe bestelling te plaatsen. Terugbetalingen voor retourzendingen worden alleen gedaan wanneer de retourzending voldoet aan de onder paragraaf 2.14 vermelde retour- en herroepingsrichtlijn.

3. Gebruik van de Website

Wij adviseren u de Algemene Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website (hierna 'website-gebruiksvoorwaarden' genoemd) zorgvuldig door te lezen, voordat u gebruik maakt van de website en content van Bauerfeind op websites van social media, waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook en Twitter (hierna tezamen 'website'). De website-gebruiksvoorwaarden gelden voor elk bezoek en gebruik van de website en de content (zoals onder paragraaf 3.1 gedefinieerd), informatie, aanbevelingen, producten en diensten, die u op of via de website ter beschikking worden gesteld. Door uw bezoek aan en gebruik van de website gaat u akkoord met deze website-gebruiksvoorwaarden. Daarnaast gaat u akkoord met alle andere wetten en bepalingen die voor de website en het internet in het algemeen gelden. Wanneer u met deze website-gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat, verzoeken wij u vriendelijk de website onmiddellijk te verlaten.

3.1 Website-Content

Alle op de website ter beschikking gestelde of getoonde content, inclusief, maar niet beperkt tot, logo's, symbolen, handelsmerken, teksten, tekeningen, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, audio-materiaal, illustraties en software (hierna 'content' genoemd), zijn eigendom van Bauerfeind AG, partnerondernemingen, licentiegevers of content providers. Alle elementen op de website, inclusief, maar niet beperkt tot, het algemene ontwerp en de content, zijn mogelijk beschermd door het auteurs-, persoons-, databank- of merkenrecht of andere rechten met betrekking tot intellectueel eigendom. Tenzij uitdrukkelijk volgens deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Bauerfeind overeengekomen, mag geen enkel deel of element van de website of de content ervan worden gekopieerd of op andere wijze worden doorgegeven. Tenzij uitdrukkelijk op andere wijze overeengekomen, blijven de website, de content ervan en alle rechten die hierop van toepassing zijn, uitsluitend eigendom van Bauerfeind AG en diens partnerondernemingen of licentiegevers. Alle rechten blijven voorbehouden.

Het auteursrecht op alle content is en blijft eigendom van Bauerfeind AG, resp. haar partnerondernemingen of licentiegevers. Tenzij anders vermeld in bepaalde documenten op de website, mag u de content van de website uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden bekijken, afspelen, printen en downloaden. Het is niet toegestaan om het ter beschikking gestelde materiaal te wijzigen of content te kopiëren, door te geven, over te brengen, te tonen, op te voeren, te verveelvoudigen, te publiceren, in licentie te geven, daarvan afgeleide werken te produceren, over te dragen of te verkopen. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bauerfeind is het niet toegestaan content te hergebruiken. In het kader van de onderhavige voorwaarden is het gebruik van de content op andere websites of in computernetwerken verboden. Het is verboden om auteurs-, merk- of ander eigendomsaanduidingen van content op de website te verwijderen.

In het geval dat u software (inclusief, maar niet beperkt tot, screensavers, smartphone-applicaties, symbolen, video's en desktopachtergronden) van de website hebt gedownload, wordt deze software, inclusief bestanden, afbeeldingen in of door de software gegenereerd en bij de software behorende gegevens (hierna 'software' genoemd) door Bauerfeind aan u in licentie gegeven. Bauerfeind draagt geen rechten op de software aan u over. Ook indien het medium waarop de software wordt opgeslagen uw eigendom is, blijven de software en alle op de software toepasbare eigendomsrechten volledig eigendom van Bauerfeind. Het is niet toegestaan om software door te geven, te verkopen, te decompileren, te reduceren, te deconstrueren of op andere wijze in een voor mensen leesbaar formaat om te zetten.

Alle handelsmerken, dienstverlenermerken, logo's en handelsnamen die op producten van de Bauerfeind-groep, productverpakkingen en/of op de website staan vermeld, onafhankelijk ervan of deze zijn geregistreerd (hierna 'handelsmerken' genoemd), blijven uitsluitend eigendom van Bauerfeind AG, resp. van partnerondernemingen en licentiegevers. Deze zijn beschermd door het toepasselijke merkenrecht en de geldende merkenrechtovereenkomsten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bauerfeind is het niet toegestaan om de handelsmerken op welke manier dan ook te gebruiken, te kopiëren, te verveelvoudigen, te publiceren, te uploaden, te verzenden, over te dragen, door te geven of te veranderen. Hiertoe behoren reclame en promotie voor de marketing van materiaal op de website. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bauerfeind is het niet toegestaan om handelsmerken op andere websites of in computernetwerken te gebruiken, zoals bijvoorbeeld door het opslaan of verveelvoudigen van (een deel van) de website op een externe internet-website of het maken van links, hyperteksten of deep links tussen de website en andere websites.

3.3 Vrijwaring van garantie

De website en de content worden gratis en 'in hun actuele staat' ter beschikking gesteld, zonder dat hiervoor enige garantie wordt gegeven. De gegevens op de website dienen uitsluitend ter algemene informatie en zijn niet bedoeld als aanbevelingen.

Bauerfeind geeft geen enkele garantie dat de informatie en/of onderdelen van de website juist, volledig of actueel zijn, of dat de website of de server die de website ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Daarnaast is Bauerfeind niet aansprakelijk voor de specifieke IT-infrastructuur of connectiviteit. Bijgevolg kan Bauerfeind niet verzekeren of garanderen dat de website geheel zonder storingen of fouten functioneert. Geheel binnen de geldende wetgeving met betrekking tot het gebruik van de content van de website geeft Bauerfeind geen enkele garantie en doet geen toezeggingen met betrekking tot de juistheid, exactheid, toepasbaarheid, nuttigheid, punctualiteit, betrouwbaarheid of andersoortige kwaliteiten.

3.4 Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van de website is geheel voor uw eigen risico. Bauerfeind en haar werknemers, leidinggevenden, vertegenwoordigers of anderen bij de opzet, ontwikkeling of het ter beschikking stellen van de website betrokkenen, zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of bijzondere schade als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de content van de website. Hiertoe behoort schade die door virussen, fouten of onvolledigheden in de informatie op de website of de prestatie van de producten werd veroorzaakt, of die op andere wijze betrekking heeft op de website-gebruiksvoorwaarden, zelfs indien Bauerfeind op de mogelijkheid van een dergelijke schade werd gewezen.

Voor uw en het algemene gebruiksgemak van de website kunnen soms links naar websites van derden worden getoond. Via deze links verlaat u het digitale servicegebied en de website van Bauerfeind en bevindt u zich buiten het gebied waar Bauerfeind controle over heeft. Dit geldt ook voor links naar websites van partners die de handelsmerken mogelijkerwijs in het kader van een co-branding-overeenkomst gebruiken. Voor de gelinkte websites gelden andere gebruiksvoorwaarden en richtlijnen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Bauerfeind is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content en activiteit op dergelijke websites. Uw bezoek aan resp. gebruik van deze websites is geheel voor uw eigen risico.

Houd er rekening mee, dat de websites van derden mogelijk eigen cookies naar gebruikers zenden, gegevens verzamelen of persoonlijke gegevens opvragen. Wij adviseren u daarom voor gebruik van deze websites vooraf de gebruiksvoorwaarden en/of privacyrichtlijnen van deze websites te lezen.

3.6 Misbruik van de Website

Het is niet toegestaan om de website te gebruiken voor het posten of overdragen van door gebruikers gegenereerde content (zoals onderaan gedefinieerd) die een schending of mogelijke schending van de rechten van intellectueel eigendom van derden vertegenwoordigt, of die dreigingen bevat, die fout, misleidend, opruiend of lasterlijk is, die de privacy van anderen aantast, aanstotelijk, pornografisch, beledigend, discriminerend of onwettig is, of die gedrag vertegenwoordigt of kan uitlokken dat als strafbaar of als schending van de rechten van anderen geldt, of op een andere wijze onwettig is en waarop mogelijk een civielrechtelijke aansprakelijkheid van toepassing is. Bauerfeind kan u te allen tijde naar eigen goeddunken de toegang tot de website weigeren. Hiertoe behoren gevallen waarin Bauerfeind het aannemelijk acht dat uw gebruik van de website de bepalingen van de website-gebruiksvoorwaarden en/of het geldende recht schendt.

Het is u ook verboden om de website voor reclame of zakelijke doelen te gebruiken.

Het is u verboden om software, robots, webcrawlers, webspiders, page scrapers of andersoortige geautomatiseerde middelen of apparaten te gebruiken, om (a) om (a) toegang tot de website of delen ervan te verkijgen voor hun content, toegang tot de website of delen ervan te verkrijgen om content te kopiëren, verstoren of te controleren, te verstoren of te controleren, de structuur of presentatie van de website of de content ervan te omzeilen; of om (b) de functie van de website of van transacties via de website te verstoren, of het algemene gebruik van de website, ongeacht door wie, te verstoren of negatief te beïnvloeden of om derden bij de aankoop van eender welke artikelen via de website te ondersteunen.

Het is u niet toegestaan om door hacking, passwort mining of andere onrechtmatige of niet toegestane middelen ongeoorloofde toegang tot delen of features van de website of met de website verbonden systemen te verkrijgen.

3.7 Door gebruikers gegenereerde content

Alle meningen, bepalingen, commentaren, kunstwerken, tekeningen, foto's, links, vragen, suggesties, informatie, video's en al het andere materiaal (inclusief door u gepersonaliseerde op maat gemaakte producten) die u of andere gebruikers van de website op de website posten of via de website overdragen (hierna 'door gebruikers gegenereerde content' genoemd) worden niet vertrouwelijk behandeld en zijn niet beschermd door auteursrechten. Bijgevolg heeft Bauerfeind het niet-exclusieve, royaltyvrije recht om door gebruikers gegenereerde content voor elk doel en in elk medium en wereldwijd te gebruiken, te kopiëren, door te geven en aan derden bekend te maken (verlenen van licenties). U erkent en gaat ermee akkoord dat Bauerfeind uitsluitend als passief kanaal voor het doorgeven van door gebruikers gegenereerde content optreedt en tegenover u of derden niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud of juistheid van door gebruikers gegenereerde content. Bauerfeind voert geen continue controle uit op de door u gepubliceerde door gebruikers gegenereerde content en treedt niet op als bemiddelaar tussen gebruikers. Bauerfeind heeft wat dit betreft geen enkele verplichting. Ongeacht de algemene geldigheid van het voorgaande erkent u en gaat u ermee akkoord, dat alle opmerkingen, meningen, commentaren, suggesties en andere gegevens die in door gebruikers gegenereerde content worden uitgedrukt of aanwezig zijn, niet noodzakelijkerwijs met die van Bauerfeind overeenstemmen. Uw gebruik van door gebruikers gegenereerde content gebeurt geheel op eigen risico. U verklaart en garandeert dat u de auteur bent van alle door u geposte of overgedragen door gebruikers gegenereerde content en dat deze content geen kopie van het werk van derden is, en op geen enkele wijze de rechten op intellectueel eigendom, privacybescherming of persoonsrechten van derden schendt en geen lasterlijke of beledigende uitlatingen bevat. U verklaart en garandeert verder dat u in staat bent om de in deze paragraaf vermelde licentie te verlenen. U gaat ermee akkoord om nu en in de toekomst Bauerfeind en diens partnerondernemingen te vrijwaren tegen alle kosten, uitgaven, schadevergoedingen, verliezen en aansprakelijkheden die Bauerfeind of haar partnerondernemingen in verband met door u geposte of overgedragen door gebruikers gegenereerde content of andersoortig gebruik van de website ontstaan of die tegen Bauerfeind en haar partnerondernemingen in dit verband geldend worden gemaakt.

Bauerfeind behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken door u geposte of overgedragen door gebruikers gegenereerde content die Bauerfeind als niet in overeenstemming met deze website-gebruiksvoorwaarden acht (inclusief materiaal dat de rechten van intellectueel eigendom, gegevensbeschermingsrechten of persoonlijke rechten van derden schendt of zou kunnen schenden) of die op een andere wijze door Bauerfeind als niet acceptabel wordt beschouwd, (geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of verwijderen.

U verklaart dat u ermee akkoord gaat Bauerfeind schriftelijk (via de onderaan in paragraaf 'Uw contact met ons' vermelde contactgegevens) over alle door gebruikers gegenereerde content (of andersoortige content) te informeren die in strijd is met deze website-gebruiksvoorwaarden. U verklaart dat u ermee akkoord gaat, om Bauerfeind voldoende informatie te verschaffen die Bauerfeind in staat stelt te onderzoeken of de betreffende door gebruikers gegenereerde content (of andersoortige content) tegen deze website-gebruiksvoorwaarden ingaat. Bauerfeind verklaart ermee akkoord te gaan te goeder trouw gedegen onderzoek te verrichten met betrekking tot dergelijke klachten en naar eigen goeddunken geschikte maatregelen toe te passen. Bauerfeind garandeert en verzekert echter niet dat dergelijke door gebruikers gegenereerde content of andere content (geheel of gedeeltelijk) geblokkeerd of verwijderd wordt.

3.8 Ongevraagde inzendingen

Bauerfeind controleert of accepteert principieel geen ongevraagde inzendingen van ideeën, uitvindingen, onderwerpen en/of van ander materiaal in verband met de bedrijfsactiviteit van Bauerfeind (inclusief, maar niet beperkt tot, schoenen, kleding, sportuitrusting en dienstverlening), zowel in tekst-, beeld-, of audiovorm of in de vorm van software, gegevens of in andere vorm (hierna tezamen 'materiaal' genoemd) van personen die niet bij Bauerfeind werkzaam zijn. U wordt daarom verzocht geen enkel materiaal op de website te posten of per e-mail of via andere wegen naar Bauerfeind te zenden.

4. Varia

4.1 Uw contactopname met ons

Neem bij vragen of opmerkingen over de website of de Algemene Voorwaarden van Bauerfeind of in het onwaarschijnlijke geval dat u een klacht wilt indienen contact op met onze klantenservice via het contactformulier.

Ook kunt u een brief sturen naar het volgende adres:

Klantenservice
Bauerfeind AG
Triebeser Str. 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Duitsland

4.2 Tegenstrijdige bepalingen

Bij tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden van Bauerfeind en content in andere delen van de website of in links zijn uitsluitend de in dit document genoemde Algemene Voorwaarden van Bauerfeind van toepassing.

4.3 Wijzigingen in de algemene voorwaarden van bauerfeind

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Op het gebruik van deze website en alle koopovereenkomsten tussen u en ons is op het tijdstip van uw bestelling via de website, resp. op de dag van uw bezoek aan deze website, de actuele versie van de Algemene Voorwaarden van Bauerfeind van toepassing.

Wij adviseren u regelmatig de Algemene Voorwaarden van Bauerfeind op eventuele wijzigingen te controleren.

4.4 Gegevensbescherming

Bauerfeind respecteert ten volle de privacy en gegevensbescherming van personen die de website bezoeken en gebruiken. Voor nadere informatie over het gebruik van cookies, door ons verzamelde gegevens, de wijze en het doel van ons gebruik van uw gegevens en de omstandigheden waaronder wij gegevens openbaar maken, verwijzen we naar onze privacyverklaring en onze Cookies-richtlijn die in de Algemene Voorwaarden van Bauerfeind zijn opgenomen en hier een onderdeel van zijn.

Door het plaatsen van een bestelling gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring mogen verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken.

4.5 Salvatorische clausule

Elke bepaling in de Algemene Voorwaarden van Bauerfeind staat op zichzelf en los van de andere bepalingen. Voor het geval dat een bepaling als ongeldig, nietig of om een andere reden als niet uitvoerbaar wordt bevonden, wordt deze bepaling als scheidbaar van de andere bepalingen gezien, zonder dat hierbij de toepasbaarheid van de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Bauerfeind wordt gewijzigd.

4.6 Onderaanneming en overdracht

Bauerfeind behoudt zich het recht voor om onze rechten en plichten volgens deze Algemene Voorwaarden van Bauerfeind geheel of gedeeltelijk uit te besteden, over te dragen, af te staan of te vernieuwen, zolang uw rechten zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden daardoor niet worden aangetast. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze zijde is het u niet toegestaan uw rechten of plichten volgens deze Algemene Voorwaarden van Bauerfeind uit te besteden, af te staan of op andere wijze over te dragen.

4.7 Overmacht

Bauerfeind is niet aansprakelijk voor vertragingen bij het vervullen of nakomen of het niet vervullen of niet nakomen van onze plichten zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van Bauerfeind, indien de vertraging of het verzuim naar oorzaken te herleiden is die redelijkerwijs buiten de macht van Bauerfeind liggen.

4.8 Toepasselijk recht en jurisdictie

Op de onderhavige Algemene Voorwaarden van Bauerfeind is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Op koopovereenkomsten is het Duitse recht van toepassing; de toepasselijkheid van de Overeenkomst van de Verenigde Naties inzake verdragen met betrekking tot de internationale goederenhandel (CISG) is uitgesloten. Hiervan ongewijzigd blijven de rechten zoals vastgelegd in de geldende wetten van het land waar u woonachtig bent.

Geschillen met betrekking tot de onderhavige voorwaarden kunt u, geheel naar eigen keuze, bij de rechtbank in Gera, Duitsland, voorleggen, of bij de bevoegde rechtbank in het land waar u woonachtig bent, indien dit land een EU-lidstaat is. Deze rechtbanken zijn, met uitsluiting van andere rechtbanken, bevoegd voor het beslechten van dergelijke geschillen met betrekking tot de voorliggende bepalingen. Bauerfeind zal geschillen met betrekking tot de onderhavige voorwaarden voorleggen bij de bevoegde rechtbank in het land waarin u woonachtig bent, indien dit land een EU-lidstaat is, of bij de bevoegde rechtbank in Gera, Duitsland.

Versie September 2021